Ønsker du å leie Smartkasse Pluss med utstyrspakke (kr. 295,- per mnd) kan du kontakte oss på telefon 458 50 100.

Salgsbetingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder alle salg gjennom www.smartkasse.no (nå omtalt som smartkasse.no) til forbrukerne. Salgsbetingelsene på smartkasse.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer primært varer til fastlands Norge. Dersom du bor på Svalbard, norsk kontinentalsokkel, andre fjerntliggende norske områder eller land i nord-Europa må du ta kontakt med oss per vår bestillingsmail post@unipos.no eller per telefon 08745 og vi vil hjelpe deg med din bestilling.

Forbrukerkjøp gjennom smartkasse.no er regulert gjennom disse salgsbetingelse og er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

2. Definisjon av parter

Selger er: Unipos AS, Organisasjonsnummer; NO 998 326 729 MVA.

Besøks- og leveringsadresse for service- og kundemottak; Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset

Kjøper er: den personen oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Unipos AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 12.

4. Opplysinger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved situasjoner der produktet (-ene) er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til merverdiavgift og frakt.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel, andre fjerntliggende norske landområder eller andre land i Europa selges uten tillegg av merverdiavgift.

6. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bank- eller kredittkort.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelsen blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet porto + et gebyr på kr 350,- for å dekke våre utlegg.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

8. Uavhentede pakker

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du bli bli belastet fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. For kunder som har forhåndsbetalt betyr dette at vi krediterer gjenstående beløp ned til kr 350.- Om kjøpet er lavere enn kr 350.- beholdes hele beløpet for å dekke ovenfornevnte kostnader.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vi må ha skriftlig beskjed om eventuelle feil eller mangler innen tre dager fra mottak av varene per e-post på post@unipos.no

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Alle mottar et angrerettsskjema i ordrebekreftelsen ved bestilling, men du også laste ned skjemaet her: www.smartkasse.no/angreskjema.pdf

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er kun forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke:
- B2B (Bedriftkjøp)
- Hvis kunden unnlater å hente pakken på postkontoret.

11. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett.